Database and Expert Systems Applications (DEXA)

DEXA Home Page

EC-Web

29th DEXA 2018: Regensburg, Germany

28. DEXA 2017: Lyon, France

27. DEXA 2016: Porto, Portugal

26. DEXA 2015: Valencia, Spain

25. DEXA 2014: Munich, Germany

24. DEXA 2013: Prague, Czech Republic

23. DEXA 2012: Vienna, Austria

22. DEXA 2011: Toulouse, France

21. DEXA 2010: Bilbao, Spain

20. DEXA 2009: Linz, Austria

19. DEXA 2008: Turin, Italy

18. DEXA 2007: Regensburg, Germany

17. DEXA 2006: Krakow, Poland

16. DEXA 2005: Copenhagen, Denmark

15. DEXA 2004: Zaragoza, Spain

14. DEXA 2003: Prague, Czech Republic

13. DEXA 2002: Aix-en-Provence, France

12. DEXA 2001: Munich, Germany

11. DEXA 2000: London/Greenwich, UK

10. DEXA 1999: Florence, Italy

DEXA 1999 Home Page

9. DEXA 1998: Vienna, Austria

DEXA 1998 Home Page

8. DEXA 1997: Toulouse, France

DEXA 1997 Home Page

7. DEXA 1996: Zurich, Switzerland

DEXA'96 Server

6. DEXA 1995: London, United Kingdom

5. DEXA 1994: Athens, Greece

4. DEXA 1993: Prague, Czech Republic

3. DEXA 1992: Valencia, Spain

2. DEXA 1991: Berlin, Germany

1. DEXA 1990: Vienna, Austria

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier