BibTeX record journals/jors/BergerZ06

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jors/BergerZ06,
 author  = {P. D. Berger and
        Amy Z. Zeng},
 title   = {Single \emph{versus} multiple sourcing in the presence of risks},
 journal  = {J. Oper. Res. Soc.},
 volume  = {57},
 number  = {3},
 pages   = {250--261},
 year   = {2006},
 url    = {https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601982},
 doi    = {10.1057/palgrave.jors.2601982},
 timestamp = {Mon, 08 Jun 2020 22:34:34 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jors/BergerZ06.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics