BibTeX record journals/jocn/HenselerMKJ14

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jocn/HenselerMKJ14,
 author  = {Ilona Henseler and
        Andreas M{\"{a}}debach and
        Sonja A. Kotz and
        J{\"{o}}rg D. Jescheniak},
 title   = {Modulating Brain Mechanisms Resolving Lexico-semantic Interference
        during Word Production: {A} Transcranial Direct Current Stimulation
        Study},
 journal  = {J. Cogn. Neurosci.},
 volume  = {26},
 number  = {7},
 pages   = {1403--1417},
 year   = {2014},
 url    = {https://doi.org/10.1162/jocn\_a\_00572},
 doi    = {10.1162/jocn\_a\_00572},
 timestamp = {Thu, 18 Jun 2020 22:03:50 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jocn/HenselerMKJ14.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics