BibTeX record journals/jcns/KenyonMM98

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jcns/KenyonMM98,
 author  = {Garrett T. Kenyon and
        Javier F. Medina and
        Michael D. Mauk},
 title   = {A Mathematical Model of the Cerebellar-Olivary System {I:} Self-Regulating
        Equilibrium of Climbing Fiber Activity},
 journal  = {J. Comput. Neurosci.},
 volume  = {5},
 number  = {1},
 pages   = {17--33},
 year   = {1998},
 url    = {https://doi.org/10.1023/A:1008874209991},
 doi    = {10.1023/A:1008874209991},
 timestamp = {Thu, 16 Jul 2020 16:36:51 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jcns/KenyonMM98.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics