BibTeX record journals/ijcm/XuSS18

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijcm/XuSS18,
 author  = {Yufeng Xu and
        Hai{-}Wei Sun and
        Qin Sheng},
 title   = {On variational properties of balanced central fractional derivatives},
 journal  = {Int. J. Comput. Math.},
 volume  = {95},
 number  = {6-7},
 pages   = {1195--1209},
 year   = {2018},
 url    = {https://doi.org/10.1080/00207160.2017.1398324},
 doi    = {10.1080/00207160.2017.1398324},
 timestamp = {Tue, 17 Apr 2018 14:51:14 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ijcm/XuSS18.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics