BibTeX record journals/ijcaet/YuOPP09

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijcaet/YuOPP09,
 author  = {Zheng{-}Sheng Yu and
        Min{-}jae Oh and
        Zhi{-}Geng Pan and
        Qunsheng Peng},
 title   = {Generation of a planar offset curve based on minimum distance},
 journal  = {Int. J. Comput. Aided Eng. Technol.},
 volume  = {1},
 number  = {3},
 pages   = {354--367},
 year   = {2009},
 url    = {https://doi.org/10.1504/IJCAET.2009.026979},
 doi    = {10.1504/IJCAET.2009.026979},
 timestamp = {Mon, 01 Mar 2021 13:46:54 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ijcaet/YuOPP09.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics