BibTeX record journals/envsoft/BosscheBBT20

download as .bib file

@article{DBLP:journals/envsoft/BosscheBBT20,
 author  = {Joris Van den Bossche and
        Bernard De Baets and
        Dick Botteldooren and
        Jan Theunis},
 title   = {A spatio-temporal land use regression model to assess street-level
        exposure to black carbon},
 journal  = {Environ. Model. Softw.},
 volume  = {133},
 pages   = {104837},
 year   = {2020},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104837},
 doi    = {10.1016/j.envsoft.2020.104837},
 timestamp = {Fri, 09 Apr 2021 18:30:32 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/envsoft/BosscheBBT20.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics