BibTeX record journals/bmcbi/BerardSMM13

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bmcbi/BerardSMM13,
 author  = {Caroline B{\'{e}}rard and
        Michael Seifert and
        Tristan Mary{-}Huard and
        Marie{-}Laure Martin{-}Magniette},
 title   = {MultiChIPmixHMM: an {R} package for ChIP-chip data analysis modeling
        spatial dependencies and multiple replicates},
 journal  = {{BMC} Bioinform.},
 volume  = {14},
 pages   = {271},
 year   = {2013},
 url    = {https://doi.org/10.1186/1471-2105-14-271},
 doi    = {10.1186/1471-2105-14-271},
 timestamp = {Sun, 15 Mar 2020 19:48:20 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bmcbi/BerardSMM13.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics