BibTeX record journals/access/ZhangSHLP19

download as .bib file

@article{DBLP:journals/access/ZhangSHLP19,
 author  = {Li Zhang and
        Weichen Shen and
        Jianhang Huang and
        Shijian Li and
        Gang Pan},
 title   = {Field-Aware Neural Factorization Machine for Click-Through Rate Prediction},
 journal  = {{IEEE} Access},
 volume  = {7},
 pages   = {75032--75040},
 year   = {2019},
 url    = {https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2921026},
 doi    = {10.1109/ACCESS.2019.2921026},
 timestamp = {Thu, 10 Oct 2019 17:03:18 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/access/ZhangSHLP19.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics