BibTeX record journals/access/ChenGLP19

download as .bib file

@article{DBLP:journals/access/ChenGLP19,
 author  = {Shuwen Chen and
        Hongjuan Ge and
        Jing Li and
        Michael G. Pecht},
 title   = {Progressive Improved Convolutional Neural Network for Avionics Fault
        Diagnosis},
 journal  = {{IEEE} Access},
 volume  = {7},
 pages   = {177362--177375},
 year   = {2019},
 url    = {https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2954170},
 doi    = {10.1109/ACCESS.2019.2954170},
 timestamp = {Wed, 03 Jun 2020 17:34:15 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/access/ChenGLP19.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics