BibTeX record journals/tsg/YaagoubiM15

download as .bib file

@article{DBLP:journals/tsg/YaagoubiM15,
 author  = {Naouar Yaagoubi and
        Hussein T. Mouftah},
 title   = {User-Aware Game Theoretic Approach for Demand Management},
 journal  = {{IEEE} Trans. Smart Grid},
 volume  = {6},
 number  = {2},
 pages   = {716--725},
 year   = {2015},
 url    = {https://doi.org/10.1109/TSG.2014.2363098},
 doi    = {10.1109/TSG.2014.2363098},
 timestamp = {Sat, 20 May 2017 00:23:25 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/tsg/YaagoubiM15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics