BibTeX record journals/stt/DumkeA05

download as .bib file

@article{DBLP:journals/stt/DumkeA05,
 author  = {Reiner R. Dumke and
        Alain Abran},
 title   = {Bericht {\"{u}}ber den \emph{15. Internationalen Workshop zur
        Software-Messung {(IWSM} 2005)}},
 journal  = {Softwaretechnik-Trends},
 volume  = {25},
 number  = {4},
 year   = {2005},
 url    = {http://pi.informatik.uni-siegen.de/stt/25\_4/09\_Konferenzberichte/Dumke\_Abran.pdf},
 timestamp = {Mon, 01 Apr 2013 20:02:09 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/stt/DumkeA05},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics