BibTeX record journals/infsof/IivariI11

download as .bib file

@article{DBLP:journals/infsof/IivariI11,
 author  = {Juhani Iivari and
        Netta Iivari},
 title   = {The relationship between organizational culture and the deployment
        of agile methods},
 journal  = {Information {\&} Software Technology},
 volume  = {53},
 number  = {5},
 pages   = {509--520},
 year   = {2011},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.10.008},
 doi    = {10.1016/j.infsof.2010.10.008},
 timestamp = {Tue, 06 Jun 2017 22:17:10 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/infsof/IivariI11},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics