BibTeX record journals/ijvcsn/Alavi13

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijvcsn/Alavi13,
 author  = {Shirin Alavi},
 title   = {Collaborative Customer Relationship Management-Co-Creation and Collaboration
        through Online Communities},
 journal  = {Int. J. Virtual Communities Soc. Netw.},
 volume  = {5},
 number  = {1},
 pages   = {1--18},
 year   = {2013},
 url    = {https://doi.org/10.4018/jvcsn.2013010101},
 doi    = {10.4018/jvcsn.2013010101},
 timestamp = {Mon, 08 Jun 2020 22:32:46 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ijvcsn/Alavi13.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics