BibTeX record journals/bjmc/BenayaZDS17

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bjmc/BenayaZDS17,
 author  = {Tamar Benaya and
        Ela Zur and
        Valentina Dagiene and
        Gabriele Stupuriene},
 title   = {Computer Science High School Curriculum in Israel and Lithuania -
        Comparison and Teachers' Views},
 journal  = {Balt. J. Mod. Comput.},
 volume  = {5},
 number  = {2},
 year   = {2017},
 url    = {https://doi.org/10.22364/bjmc.2017.5.2.02},
 doi    = {10.22364/bjmc.2017.5.2.02},
 timestamp = {Wed, 18 Mar 2020 17:34:23 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bjmc/BenayaZDS17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics